Årsmøtet

Årsmøtet

Årsmøtet arrangeres i slutten av mars.

Årsmøtet 2024

*I Krabben ligger regnskap 2023, styrets-, kontrollutvalgets- og revisors beretning, budsjett 2024 og handlingsplan 2024

Ekstraordinært årsmøtet 2023

Årsmøtet 2023

* I Krabben ligger regnskap 2022, styrets-, kontrollutvalgets- og revisors beretning, budsjett 2023 og handlingsplan 2023.

Årsmøtet 2022

* I Krabben ligger regnskap 2021, styrets-, kontrollutvalgets- og revisors beretning, budsjett 2022, handlingsplan 2022.

 

Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2020

Ekstraordinært årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2018

Vedlegg til innkalling 2018:

Årsmøtet 2017