Terminliste kjølbåt

Terminliste kjølbåt

Årshjulet over de viktigste aktiviteter gjennom året. Den inkluderer lokale, nasjonale og internasjonale aktiviteter og oppdateres kontunuerlig.