Bli medlem

Bli medlem

For deg som ønsker å bli medlem eller melde inn ditt barn

Stavanger Seilforening bruker Havneweb som sin medlemsdatabase. Der ligger alle medlemmen våre, alle våre båtplasser, boder osv.

Norges Idrettsforbund(NIF) krever at vi fakturer medlemskapet gjennom NIF sitt system, MinIdrett/KlubbAdmin.

For deg betyr det at for å bli medlem å Stavanger Seilforeningen må du registrere deg i to systemer:

Meld deg inn i Stavanger Seilforening ved å registrere deg i NIF sitt system og i Havneweb.

Merk: du blir ikke medlem av Stavanger Seilforening før du har registrert deg i begge systemene.

For deg som ønsker å søke om båtplass

Det er kun medlemmer av foreningen som kan søke om båtplass.
Søknad for neste års tildelinger må gjøres innen 31. desember. Søknaden må inneholde opplysninger om type båt, lengde, bredde og dybde. Plasser blir tildelt etter medlemsansiennitet og opplysninger om tildelinger blir gitt innen mars.

Søknaden må bekreftes hvert år før 31. desember, også for deg med fast plass men som ønsker å endre plassen til bredere, smalere og lignende! Ved førstegangs søknad om båtplass påløper det et søknadsgebyr på 1000kr. Dette er et engangsbeløp forutsatt at det søkes årlig til fast plass er tildelt. Kun søknader som har innbetalt gebyret blir tatt med i vurderingen. Beløpet betales i vår nettbutikk via Vipps eller med kort.

Fullstendig reglemt for tildeling av båtplasser i Stavanger Seilforening ligger her.

Merk: du blir ikke medlem av Stavanger Seilforening og kan ikke søke om båtplass før du har registrert deg i begge systemene under.
Meld deg inn og søk om båtplass i Stavanger Seilforening ved å registrere deg i NIF sitt system og i Havneweb.

PS: i Havneweb melder du deg inn og søker om båtplass ved å huk av for både «Jeg vil søke om: medlemskap» og «Jeg vil søke om: båtplass»