Bruk av bil på Sølyst

Bruk av bil på Sølyst

Medlemmer med båt i havnen vil kunne kjøpe nøkkelkort.

For å passere bommen må du presentere et gyldig nøkkelkort ved kortleseren som er plassert på venstre side rett før selve bommen. Bommen vil åpne og automatisk gå ned rett etter at bilen har passert.

Ved utpassering vil bommen åpne og lukke automatisk.

Området ved bommen er TV-overvåket 24 timer i døgnet.

  • Parkering på Sølyst skal kun gjøres på tilgjengelige, oppmerkede plasser.
  • Parkering utenom oppmerkede plasser eller områder som er midlertidig avsperret vil kunne medføre borttauing for eiers regning og risiko.
  • Traktor og transportvogn for opplag av båter trenger stor manøvreringsplass. Det samme gjør master som skal fraktes fra servicekai til mastehus. Det er i alles interesse at vi unngår feilparkerte biler.