Jolleseiling priser og refusjon

Jolleseiling priser og refusjon

Priser for jolleseiling gjeldene for 2021- 2022

Vedtatt på styremøte 13.04.2021

Laser treningsavgift

Vinter 2000kr
Vår 4000kr
Sommerferie 2000kr
Høst 4000kr
Leie av laser 2000kr/3 måneder

Optimist NC treningsavgift

Vinter måneder 2000kr
Vår 4000kr
Sommerferie 2000kr
Høst 4000kr
Leie av opti 1000kr/6 måneder

Optimist VK treningsavgift

Kun høst etter superseil så overgang NC

Høst 2000kr
Leie av opti 1000kr/6 måneder

Helgetrening/ dag trening som ikke er inkludert i treningsavgift:

150kr/dag per treningshelg

300 kr/dag

NC kostnader

Båt på harbeck henger til og fra NC 300 kr
Trener utgift 300/NC
Slitasje på klubbutstyr (RIB) 200/NC
100% dekning for den som drar full harbeck, refusjonskjema her.
50% kostnader hvis kjøring med halv Harbeck/sikring (+ bensin utgifter) , refusjonskjema her.