Jolleseiling priser og refusjon

Jolleseiling priser og refusjon

Priser for jolleseiling gjeldene for 2023

Vedtatt på styremøte 13.04.2021

Laser treningsavgift

Vinter 2200kr
Vår 4400kr
Sommerferie 2200kr
Høst 4400kr
Leie av laser 2200kr/3 måneder

Optimist NC treningsavgift

Vinter måneder 2200kr
Vår 4400kr
Sommerferie 2200kr
Høst 4400kr
Leie av opti 1600kr/6 måneder

Optimist VK treningsavgift

Kun høst etter superseil så overgang NC

Høst 2200kr
Leie av opti 1600kr/6 måneder

Helgetrening/ dag trening som ikke er inkludert i treningsavgift:

250kr/dag per treningshelg

400 kr/dag

NC etc. kostnader

Jolle på harbeck henger til og fra NC 350 kr
Jolle på harbeck henger til og fra regatta utenfor Norge 800 kr
Trener utgift 450 regatta
Slitasje på klubbutstyr (RIB) 250/regatta
100% dekning for den som drar full harbeck, refusjonskjema her.
50% kostnader hvis kjøring med halv Harbeck/sikring (+ bensin utgifter) , refusjonskjema her.