Jolleseiling priser og refusjon

Jolleseiling priser og refusjon

Priser for jolleseiling gjeldene for 2023

Vedtatt på styremøte 13.04.2021

Laser treningsavgift

Vinter 2100kr
Vår 4200kr
Sommerferie 2100kr
Høst 4200kr
Leie av laser 2100kr/3 måneder

Optimist NC treningsavgift

Vinter måneder 2100kr
Vår 4200kr
Sommerferie 2100kr
Høst 4200kr
Leie av opti 1100kr/6 måneder

Optimist VK treningsavgift

Kun høst etter superseil så overgang NC

Høst 2100kr
Leie av opti 1200kr/6 måneder

Helgetrening/ dag trening som ikke er inkludert i treningsavgift:

200kr/dag per treningshelg

300 kr/dag

NC etc. kostnader

Jolle på harbeck henger til og fra NC 300 kr
Jolle på harbeck henger til og fra regatta utenfor Norge 700 kr
Trener utgift 400 regatta
Slitasje på klubbutstyr (RIB) 200/regatta
100% dekning for den som drar full harbeck, refusjonskjema her.
50% kostnader hvis kjøring med halv Harbeck/sikring (+ bensin utgifter) , refusjonskjema her.