Dugnad

Dugnad

Stavanger Seilforening blir i stor grad drevet på dugnad:

 • Styret, ca 6 medlemmer og 8- 10 møter i året og kontinuerlig arbeid.
 • Trening og opplæringskomite, ca 3 medlemmer, møter ca to ganger pr. mnd.
 • Krangjeng, ca 7 medlemmer, løfter ca 150 båter i året og bidrar med ca 500 000,- i inntekt for foreningen.
 • Langøykomite, ca 4 medlemmer, drifter Langøy med vedlikehold og planlegging.
 • Kontrollutvalget, ca 4 medlemmer, ca 6 møter.
 • Regattakomite, ca 7 medlemmer, fasiliteter for alle regattaer, et møte pr. mnd
 • Medlemmer som stiller på planlagte dugnader.
 • Medlemmer som utfører dugnad uten å bli satt til konkrete oppgaver.

Hvem skal utføre dugnad?*

 • Senior medlemmer med fast båtplass på Sølyst og/ eller jolle på land i jollehavnen har dugnadsplikt som kan gjennomføres enten på Sølyst eller Langøy. Den som ikke utfører dugnad må betale gebyr a 650,- for en dugnad eller 1300,- for to dugnader.*
 • Medlemmer uten båtplass på Sølyst men med sesongkort på Langøy har dugnadsplikt på Langøy.*
 • Videre forventes at alle medlemmene årlig bidrar med dugnads innsats til generelt vedlikehold og arrangementer i foreningens regi.*
  *(jf. organisasjonshåndboken vedtatt på årsmøtet)

Hvordan løser vi dette i 2024?

 

 • Fellesdugnad på Sølyst torsdag 14. mai kl 18-20
 • Fellesdugnad på Langøy 1. juni.
 • Fellesdugnad på Sølyst torsdag 19. september kl 18-20
 • Individuell dugnad:
  • Dagligleder vil sitte på en liste med dugnadsoppgaver for Sølyst og Langøy.
  • Medlemmer bes ta kontakt med DL fra og med etter påske for å få dugnadsoppgave.
  • Medlemmer som spesifikt ønsker å utføre dugnad på Langøy bes ta kontakt med DL.