Dugnad

Dugnad

Stavanger Seilforening blir i stor grad drevet på dugnad:

 • Styret, ca 6 medlemmer og 8- 10 møter i året og kontinuerlig arbeid.
 • Trening og opplæringskomite, ca 3 medlemmer, møter ca to ganger pr. mnd.
 • Krangjeng, ca 7 medlemmer, løfter ca 150 båter i året og bidrar med ca 400 000,- i inntekt for foreningen.
 • Langøykomite, ca 4 medlemmer, drifter Langøy med vedlikehold og planlegging.
 • Kontrollutvalget, ca 4 medlemmer, ca 6 møter.
 • Regattakomite, ca 2 medlemmer, bistår adm.
 • Medlemmer som stiller på planlagte dugnader.
 • Medlemmer som utfører dugnad uten å bli satt til konkrete oppgaver.

Hvem skal utføre dugnad?*

 • Senior medlemmer med fast båtplass på Sølyst og/ eller jolle på land i jollehavnen har dugnadsplikt som kan gjennomføres enten på Sølyst eller Langøy. Den som ikke u
 • fører dugnad må betale gebyr a 610,- for en dugnad eller 1220,- for to dugnader.*
 • Medlemmer uten båtplass på Sølyst men med sesongkort på Langøy har dugnadsplikt på Langøy.*
 • Videre forventes at alle medlemmene årlig bidrar med dugnads innsats til generelt vedlikehold og arrangementer i foreningens regi.*
 • *(jf. organisasjonshåndboken vedtatt på årsmøtet)

Hvordan løser vi dette i 2021 med corona?

 • Det vil ikke bli gjennomført fellesdugnader våren 2021 pga corona.
 • Dagligleder(DL) vil sitte på en liste med dugnadsoppgaver for Sølyst og Langøy.
 • Medlemmer bes ta kontakt med DL fra og med etter påske for å få dugnadsoppgave.
 • Medlemmer som spesifikt ønsker å utføre dugnad på Langøy bes ta kontakt med DL.