Turseiling

Turseiling

Stavanger Seilforening ønsker å fremme turseiling som et alternativ til regattaseiling. Foreningen arbeider med å arrangere felles seilturer og temakvelder.

Innspill til fellesturer og temakvelder motas med stor takk!

Send innspill til SS adm. ved Lars Ole, dagligleder@stavangerseilforening.no

Bildet: «Solnedgang på Fjøløy».

Aktiviteter 2021

Liste over temamøter og fellesturer for hele 2020 oppdateres kontinuerlig inntil den er «full».

 JanuarAvlyst pga Corona..
 19. FebruarAvlyst pga Corona.. 
 MarsAvlyst pga Corona..
 15. AprilAvlyst pga Corona..
 Mai Avlyst pga Corona..
Juni Avlyst pga Corona..
Juli Avlyst pga Corona..
August Avlyst pga Corona..
September Avlyst pga Corona..
OktoberJobber med saken
NovemberJobber med saken
DesemberJobber med saken