J/70

J/70

Stavanger Seilforening eier en J/70.

Driftsmodel. vedtatt på styremøte 5. mars 2024:

  • J70 er primært for trening til Seilsportliga og Onsdagsregatta
  • Alle som betaler jolletreningsavgift kan bruke J70 gratis, alle andre må betale en
    fastsatt avgift.
  • Vedlikehold gjøres på dugnad av brukerne
  • Bestillingssystem med google skjema.
  • Jolleforelder som ansvarlig for J70 som har oversikt og styrer bruk, booking mm.
  • Må løftes på land etter hver bruk. 3-4 over 18 år vil få intern opplæring i kranbruk.
  • Ingen bunnstoff.