Instruks ved opptak, sjøsetting og rigging

Instruks ved opptak, sjøsetting og rigging

Før du begynner på utfylling av skjema for å booke opptak, sjøsetting og rigging  må du ha lest, forstått og aksepterer Stavanger Seilforenings vilkår for kraning i Instruks ved opptak, sjøsetting og rigging som bindende for meg. 

Båteier er ansvarlig for:

 1. Opptak, sjøsetting og rigging er kun for medlemmer av Stavanger Seilforening.
 2. Båteier har lest og forstått instruks ved opptak, sjøsetting og rigging.
 3. Båten må ligge klar ved servicekai senest 5 min. før avtalt tid.
 4. Båteier må stille med minimum en personer til å assistere ved spyling, opptak, sjøsetting eller masting. DVS min. to/ 2 personer pr. båt.
 5. Båten skal være klargjort med lange styretau i baugen og akterut på samme side av båten.
 6. Båteier er ansvarlig for å påvise korrekt plassering av løftestroppene, evt. sted for senterløft, fortrinnsvis ved markering på skroget. Båteier er også ansvarlig for at ikke undervannsinnstallasjoner på skroget (eks loggiver) tar skade.
 7. Dersom båten heises med mast må nødvendig klargjøring av rigg være gjennomført på forhånd.
 8. Spyling og vannsliping av underskrog kan kun finne sted på spyleplass ved kranen.
 9. Dersom kun mast skal settes opp eller tas ned, skal denne være klargjort på forhånd. Det vil ikke bli akseptert at arbeidet med klargjøring av rigg og båt først startes ved avtalt fremmøte.
 10. Ved nedtak av mast skal denne straks forflyttes til plassen foran masteskuret og servicekaien frigjøres.
 11. Ved sjøsetting må båten være klargjort for transport med traktor til servicekaien.
 12. Største tillatte båtvekt er 10 500kg.
 13. Båten er ansvarsforsikret
 14. Båten tåler å stå på kjølen i SS sine krybber.
 15. Jeg ikke forlater båten ifm. løft, sjøsetting, flytting med traktor eller masting
 16. Båten/ masten tåler bruk av foreningens kran og har ikke svakheter som kan medføre skade på personer eller utstyr.
 17. Båteier er ansvarlig å rydde området der båten har stått på land
 18. Vann og dieseltank må enten være helt full eler helt tom.

Signeres digitalt i booking skjema ved å krysse av for «du ha lest, forstått og aksepterer Stavanger Seilforenings vilkår for kraning i Instruks ved opptak, sjøsetting og rigging som bindende for meg».