Lov for Stavanger Seilforening

Lov for Stavanger Seilforening

Lov for Stavanger Seilforening henviser til Norges Idrettsforbund sin lov som ligger her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov

Lov for Stavanger Seilforening som vedtatt på årsmøtet 22.02.2022 ligger her.