Søknad om økonomisk støtte

Søknad om økonomisk støtte

Som medlem kan du søke om støtte til deltakeravgift og reisekostnader i forbindelse med regattaer. Du må være medlem av Stavanger Seilforening inneværende og foregående år. Du må også ha tilknytning til seilmiljøet i Stavanger og være bosatt i eller i nærheten av Stavanger.
 
Søknaden skal skrives kortfatte i mail og skal inneholde:


Navn, adresse, alder
Oversikt over de beste sportslige prestasjoner de to siste årene
Hva du søker til
Søknadssum
Oversikt over korte og langsiktige mål
Konto nummer

SS har 100 000,- pr. år i budsjett til utdeling
Søknadene behandles av hovedtrener og daglig leder.


Søknadsfrist er 10. desember 2023

Send søknad til dagligleder@stavangerseilforening.no


Kun en søknad pr. år
Støtte til regatta gis kun til søkere som har tatt kurset «Ren utøver» til Antidoping Norge, legg ved dokumentasjon på gjennomført kurs.
 
 
Søknadene blir individuelt behandlet, med disse retningslinjer/ prioriteringer (i tilfeldig rekkefølge):


Søkere som ikke har fått tildelt støtte tidligere kan bli prioritert
Søkere i alder 12-25 blir prioritert
Nasjonale og internasjonale regattaer, særlig mesterskap
Max 20 000,- pr. seiler pr. år.
Støtte pr. nordisk: 3000,-*
Støtte pr. EM/ VM: 5- 10 000,-*
*Ved mange søkere vil disse beløpene justeres