Kran/ båtplass

Kran/ båtplass

For de fleste båteiere er det et faktum at båten tilbringer mer tid i fortøyningene enn ute på sjøen. Havnen er en viktig del av foreningens aktivitet. For at det skal være en trygg og trivelig plass må en rekke spilleregler følges. Du som båteier og båtkollega med skute på Sølyst plikter å sette deg inn i disse.

Uteriggerne tåler best en storm hvis du har fortøyd riktig. Strømforsyningen til havnen slår ikke ut på jordfeil eller overbelastning hvis du bruker riktig utstyr. Risiko for skade på mennesker og dyr reduseres hvis det er ryddig og fremkommelig.

Reglene er enkle og godt begrunnet, men de er mange. Bruk den tiden du trenger. Savner du informasjon setter vi pris på om du gir uttrykk for det. Kanskje lurer andre på det samme.

Sølyst er en god havn, med god stemning. Spør du naboen om råd eller hjelp, finnes det både innsikt og en ekstra hånd.