Avskriving båtplasser

Avskriving båtplasser

Avskrivingsregler for standard båtplass

 • båt t.o.m 42 og under 10 000kg
 • Innbetaling kr 50 000
  • Ved innbetaling avskrives innbetalingen med 15 000*
  • De neste årene avskrives det med kr 4 375 pr år
  • Plasseier får tilbakebetalt iht. skjema under.
  • År 8 og videre får plasseier null kroner igjen hvis eier sier opp plassen

Avskrivingsregler for Expressplass

 • Kun til Albin Express
 • Innbetaling a kr 25 000 
  • Ved innbetaling avskrives innbetalingen med 7 500*
  • De neste årene avskrives det med kr 2 187 pr år
  • Plasseier får tilbakebetalt iht. skjema under.
  • År 8 og videre får plasseier null kroner igjen hvis eier sier opp plassen

Avskrivingsregler for stor båtplass med 

 • båt f.o.m 43 fot og/ eller over 10 000kg
 • Innbetaling a kr 100 000
  • Ved innbetaling avskrives innbetalingen med 25 000*
  • De neste årene avskrives det med kr 4 375 pr år
  • Plasseier får tilbakebetalt iht. skjema under.
  • År 8 og til plasseier evt. Sier opp plassen får plasseier kr 40 000 igjen

*Brukes til kontinuerlig vedlikehold slik at alle har plasser har like fasiliteteter og uten at det kommer ytterlige ekstra kostnader ved vedlikehold

År 0År 0År 1År 2År 3
 Innbetaling  2024Utbetaling* 2025Utbetaling* 2026Utbetaling* 2027Utbetaling* 2028
Expressplass2500017 50015 31313 12610 939
Standard båtplass50 00035 00030 62526 25021 875
Stor båtplass100 00075 00070 62566 25061 875
År 4År 5År 6År 7År 8  til uendelig
Utbetaling 2025Utbetaling* 2029Utbetaling* 2030Utbetaling* 2031Utbetaling 2032*
8 7526 5654 3782 1910
17 50013 1258 7504 3750
57 50053 12548 75044 37540 000

*Plass må sies opp innen 1. februar mtp. tilbakebetaling