Handlingsplaner

Handlingsplaner

Handlingsplanen skal være en dokumentasjon av klubbens formål, verdier, visjon, mål og er styrende for klubbens medlemmer, styret og ansatte i deres arbeid for foreningen. Handlingsplanen er utarbeidet av styret og skal vedtas på årsmøtet hvert år. Den skal reflektere langsiktig perspektiv og slik sett være retningsgivende for all vår aktivitet i overskuelig fremtid, men den kan endres hvert år ifm. årsmøtet.

Handlingsplanens mål må synliggjøres i budsjett.

Handlingsplan 2024 ligger i SS Organisasjonshåndbok 2024
Langtidsplan 2020 -2030_vers.2024