Søk om båtplass

Søk om båtplass

  • Det er kun medlemmer av foreningen som kan søke om båtplass.
  • Søknad for neste års tildelinger må gjøres innen 31. desember.
  • Søknaden må inneholde opplysninger om type båt, lengde, bredde og dybde.
  • Plasser blir tildelt etter medlemsansiennitet og opplysninger om tildelinger blir gitt innen mars.
  • Søknaden må bekreftes hvert år før 31. desember, også for deg med fast plass men som ønsker å endre plassen til bredere, smalere og lignende!


Meld deg inn i Stavanger Seilforening her: NIF sitt system 

Søk om båtplass i Stavanger Seilforening her: Havneweb.

PS: i Havneweb melder du deg inn og søker om båtplass ved å huk av for både «Jeg vil søke om: medlemskap» og «Jeg vil søke om: båtplass»