Søk om båtplass

Søk om båtplass

Det er kun medlemmer av foreningen som kan søke om båtplass.
Søknad for neste års tildelinger må gjøres innen 31. desember. Søknaden må inneholde opplysninger om type båt, lengde, bredde og dybde. Plasser blir tildelt etter medlemsansiennitet og opplysninger om tildelinger blir gitt innen mars.

Søknaden må bekreftes hvert år før 31. desember, også for deg med fast plass men som ønsker å endre plassen til bredere, smalere og lignende! Ved førstegangs søknad om båtplass påløper det et søknadsgebyr på 1000kr. Dette er et engangsbeløp forutsatt at det søkes årlig til fast plass er tildelt. Kun søknader som har innbetalt gebyret blir tatt med i vurderingen. Beløpet betales i vår nettbutikk via Vipps eller med kort.

Fullstendig reglemt for tildeling av båtplasser i Stavanger Seilforening ligger her.


Meld deg inn i Stavanger Seilforening her: NIF sitt system 

Søk om båtplass i Stavanger Seilforening her: Havneweb.

PS: i Havneweb melder du deg inn og søker om båtplass ved å huk av for både «Jeg vil søke om: medlemskap» og «Jeg vil søke om: båtplass»