Gjeldene fra 1.1.2019


 

Medlemskontingent

  Senior (20-67år) inkl. automatisk medlemskap i Seilmagasinet a 390,- Les mer her. 1040
  Ektefelle 300
  Junior (13-20år, eventuelt student) 400
  Pensjonist (Fylt 67 år i avgiftsår) inkl. automatisk medlemskap i Seilmagasinet a 390,- 790
  Barn (0- 13år) 100

Havneavgift

  Båtplass pr. bryggemeter/år 2260
  Midlertidig båtplass pr. bryggemeter/år 4 500
  Kommunal avgift pr. bryggemeter/år 120

Engangsinnskudd båtplass

  Standard båtplass 50 000
  Stor båtplass (utriggere på lengde over 10 m) 100 000
  Søknad om båtplass – engangsgebyr 1 000

Plass på land

  Uten fast plass i havnen i SS sin krakk pr. mnd 500
  Uten fast plass i havnen i egen henger pr. mnd 200

Vinteropplag (inklusive mast av/på)

  Båtlengde opptil 42 fot, pris pr fot 175
  Båtlengde 35-42 fot som krever ekstra ben(mast, dyp kjøl, etc), pris pr fot 200

Ukesopplag/ hurtigslipping/vårpuss(inntil 14 dager)

  Båtlengde opptil 42 fot, pris pr fot 110

Båt på land for avspyling/reparasjon, inntil 60 min

  Inntil 30 fot 600
  30-42 fot 1 000
  Flytting av båt under opplag på båteiers oppdrag 1 000
  Mastekran pr løft 500

Diverse

  Leie av bod 800
  Slepejolle i gammelt stativ 250
  Slepejolle i nytt stativ 600
  Dugnadsgebyr 1200

Avgifter jollehavn

  Optimist, Laser,  (gjelder barn og junior med treningsprogram) 0
   Laser (gjelder senior) 800
  Sniper og andre seiljoller 1 500

Besøkende/gjestehavn

  Pr. døgn under 35 fot 150
  Pr. døgn over  35 fot 200
  Pr. uke under 35 fot 850
  Pr. uke over 35 fot 1 200
  Strøm pr. døgn 50

Langøy

  Sesongkort for medlemmer 1 200
  Overnatting pr.døgn, medlem 100
  Overnatting pr.døgn, ikke medlem 250
     
     
  Strøm pr. døgn 50
  Dusj pr. gang 50
  Leie av hytte/anlegg pr. kveld utenom helg 4 000