Gjeldene fra 03.03.2020
 

 

 

Medlemskontingent

  Senior (20-67år) 650
  Pensjonist (Fylt 67 år i avgiftsår) 400
  Ektefelle/ samboer til medlem 300
  Junior (13-20år, eventuelt student) 400
  Barn (0- 13år) 100
  Senior- og pensjonistmedlemskap har automatisk abonnement på Seilmagasinet som en del av medlemskapet. Abonnement koster 390,- og er ikke inkludert i medlemskapet a 650,-/ 400,-. Gi beskjed til dagligleder@stavangerseilforening.no hvis du ikke ønsker bladet.
Les mer her.
390

Havneavgift

  Fast båtplass pr. breddemeter/år  pluss  * 2380
  Minstepris(fast båtplass, uten båt på plass, max 2 år) pr. år 2430
  Leid/ midlertidig båtplass pr. breddemeter/år 4840
  Express inne i havn sommer 7100
  Express inne i havn vinter 3050
  Express på bølgebryter sommer 5100
  * Miljøavgift pr. bryggemeter/år for fast båtplass 117

Engangsinnskudd båtplass

  Standard båtplass 50 000*
  Stor båtplass (båter over 42f og utriggere på lengde over 10 m) 100 000*
  Expressplass 25 000*
  Søknad om båtplass – engangsgebyr 1 000
  *Avskrivingsplan for engangsinnskudd ligger her  

Plass på land

  Uten fast plass i havnen i SS sin krakk pr. mnd eks. løft 500
  Uten fast plass i havnen i egen henger pr. mnd eks. løft 200

Vinteropplag (inklusive mast av/på)

  Båtlengde opptil 42 fot, pris pr fot 170
  Båtlengde 35-42 fot som krever ekstra ben(mast, dyp kjøl, etc), pris pr fot 195
  Flytting av båt under vinteropplag på båteiers oppdrag 1000

Hurtigslipping(1- 14 dager)

  Båtlengde opptil 42 fot, pris pr fot 110

Båt på land for avspyling/reparasjon, inntil 60 min

  Inntil 30 fot 600
  30-42 fot 1 000
  Båt som skal være med i regatta 500
  Båt som skal være med i Norgesmesterskap som SS medlem 0
  Mastekran pr løft(dvs. 500 for mast av og 500 for mast ) 500
  Løft av båt til tilhenger uten plass på land 500

Diverse

  Leie av bod 800
  Medlemsnøkkel(depositum) 300
  Bomkort(dette er ikke depositum) 350
  SS caps 250
  SS vimpel 250
  SS Helly Hansen jakke 1600
  Slepejolle i slepejolleskur 600
  Dugnadsgebyr pr. ikke møtt dugnad 600

Avgifter jollehavn

  Alle typer seiljoller og flerskrogsjoller,  barn og junior med treningsgrupper, pr. år, en jolle 0
  Alle typer seiljoller og flerskrogsjoller,  barn og junior med treningsgrupper, pr. år, to joller i jollehavn 1500
  Alle typer seiljoller og flerskrogsjoller,  barn og junior med treningsgrupper, pr. år, en jolle i jollehavn og en på gresset 0
  Alle typer seiljoller og flerskrogsjoller,  voksne, pr. år 1500

Besøkende/gjestehavn

  Pr. døgn under 35 fot 100
  Pr. døgn 35- 42 fot 200
  Pr. døgn 42- 50 fot 300
  Pr. uke under 35 fot 600
  Pr. uke 35- 42 fot 1 200
  Pr. uke 42- 50 fot 2400
  Strøm pr. døgn 100

Langøy

  Sesongkort for medlemmer, MÅ BETALES FØR 1. JUNI. 1 200
  Overnatting pr.døgn, medlem 100
  Overnatting pr.døgn, ikke medlem 250
  Strøm pr. døgn 50
  Dusj pr. gang 50
  Leie av hytte/anlegg pr. kveld utenom helg 4 000