Bruk av strøm i havnen

Bruk av strøm i havnen

Generelt

Alle uttakene på strømsøylene er merket med et nummer slik at alle båtplassene har sitt eget uttak + kwh måler.  

All bruk av strøm blir fakturert for faktisk bruk.

DVS:

– Båtplass nr 1 på A bryggen har uttak nr. 1 på nærmeste søyle, båtplass nr 2 på A bryggen har uttak nr. 2 på nærmeste søyle osv.

– Alle uttak blir lest av, av SS adm. Du har fullt mulighet til å lese av selv også. Kwh måler står ved siden av din sikring(samme nummer som kontakt nummer). Lås opp med flatt skrujern.

– Alle som har kontakt i uttak vil bli fakturert etterskuddsvis for faktisk bruk.  Bruk under 100kr vil ikke bli fakturert med videreført til neste faktura.

– Du som har båtplass «eier» ditt uttak. Det betyr at vi fakturerer all bruk fra ditt uttak. Ønsker du å bruke strøm en sjelden gang (lading etc.) anbefaler vi deg å låse ditt uttak med en liten hengelås. Ønsker du absolutt ikke å bruke strøm, gi beskjed så låser vi av den.

– Ikke flytt rundt på kontakter.

– Finner du ikke en kontakt med ditt nummer på, gi beskjed så finner vi en løsning.

– Dere som skal stå på land i vinter, legg strømkabel under båten så kobler vi deg opp på en kontakt.

Hvor mye strøm kan jeg bruke?

Totalt sett har vi kapasitet til at alle bruker ca 1000W kontinuerlig. Vi oppfordrer alle til å være restriktive og bruke «så lite som mulig». Jo mindre du bruker jo mindre må du betale. Forøvrig har hver kontakt sin egen 16A sikring.

Hva skjer hvis sikringen ryker?

Strømsøyler på B, C, D og E bryggen har sikring i skap på søylen. Døren åpnes med flatt skrujern. Sikring har samme nummer som kontakt. Strømsøyler på A bryggen må låses opp av SS adm. Send mail til larsole.gudevang@stavangerseilforening.no så fikser han det asap.

Hva er prisen på strømmen?

Det faktureres etterskuddsvis, 2 ganger i året. KWh prisen vil være snitt prisen foreningen har betalt pr. kWh til Lyse i den perioden som skal faktureres. Vi legger til et adm. gebyr.

Generellt om tilkobling

 1. Strømforsyningen i havnen er jordet.
 2. Du anbefales å ha skilletransformator ombord for å skille det elektriske systemet i din båt fra landstrøm. Uten skilletrafo kan lekkstrømmer medføre korrosjon både på din båt og båter i nærheten.
 3. Nominell forsyningsspenning på bryggen er  230V 50Hz énfase, stikkontakt type IEC60309-2-2P+E/6h.
 4. Totalt sett har vi kapasitet til at alle bruker ca 1000W kontinuerlig. Vi oppfordrer alle til å være restriktive og bruke «så lite som mulig». Jo mindre du bruker jo mindre må du betale. Forøvrig har hver kontakt sin egen 16A sikring.
 5. Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3×2,5mm2 – NMHVO (røde kabler er ikke tillatt).
 6. Ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet, trekker i bryggeprofiler eller slenger på bryggene. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk.
 7. Skjøteledningen skal være i én, ubeskadiget lengde, uten skjøter og maksimalt 25 m lang.
 8. Pass på at landstrømsinntaket er fritt for fuktighet, støv og salt før det forbindes til havnens strømforsyning. Landstrømsinntak skal ikke benyttes når båten står på land på grunn av at skrog/kjøl ikke er jordet. Ved jordfeil kan båten bli berøringsfarlig. Koble batterilader eller avfukter direkte i skjøteledningen.
 9. Enhver form for bruk av strøm introduserer risiko for brann og elektrisk støt. Forsikre deg om at din bruk reduserer dette til et minimum.

Ved tilkopling

 1. Kople fra alt strømforbrukende utstyr om bord.
 2. Kople skjøteledningen først til inntaket/utstyret om bord og deretter til stikkontakten på land.
 3. Lås alltid lokket på strømboksen.

Ved frakopling

 1. Kople fra alt strømforbrukende utstyr om bord.
 2. Trekk ut pluggen for stikkontakt på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket/utstyret om bord.
 3. Lås alltid lokket på strømboksen.

Båteiere som ikke overholder punktene over vil få strømkabelen frakoblet; farlig utstyr vil i verste fall bli uskadeliggjort.