Optimist

Optimist

Gudleik og Søren seiler Optimist

Optimistseiling i Stavanger Seilforening består av ca 40 aktive seilere i alderen 8-15 år.

  • Oversikt over treningstider for Laser og Optimist her.
  • Årshjul for Optimist Årshjul.
  • Ta kontakt med vår hovedtrener Youssef Akrout, for mer info.

Kurs og treningsprogrammene er delt inn i tre nivåer basert på erfaring og ferdigheter:

Optimist Superseil 

Superseil passer for barn mellom 8 og 12 år. I dette kurset lærer seilerne grunnleggende ferdigheter og begreper i seiling. Deltagerene får en effektiv og spennende opplæring over en kortere periode. Målet er at seilerne allerede til høsten skal kunne delta på kurs for videregående seilere samt også bli med på våre lokale klubb regattaer. Superseil programmet består av en Superseil helg og en Superseil uke. Det er en forutsetning for deltakelse på Superseil uke at seileren enten har gjennomført en Superseil helg eller annen tilsvarende basisopplæring i jolleseiling. Dette kurset innledes med en teorikveld for både barn og foreldre der det gis innføring i utstyr, sikkerhetsregler roller og spilleregler i anlegget vårt  etc. Dette er en nyttig helg både for barn, foreldre og forening.

Optimist VK

Videregående treningsprogram (VK) passer for barn mellom 9 og 13 år som normalt har gjennomført Superseil. Treningsprogrammet bygger videre på Superseil og seilerne introduseres til flere detaljer rundt teknikk som har betydning for å kunne seile båten raskt under ulike forhold. Som del av dette programmet blir seilerne også introdusert til regatta seiling.  Til dette kurset er det en fordel at seilerne har egen båt men det er også mulighet for å leie båt. Trening 2-3 ganger i uken.

Optimist NC

NC programmet for optimist er tilpasset trente seilere i alderen 11-15 år som deltar/skal delta på nasjonale regatta arrangement som Norges Cup (NC) og tilsvarende.  I dette programmet er det lagt opp til flere treninger pr uke samt også deltakelse i ukentlig regattaserie. I dette kurset er det hovedokus på fartsoptimalisering gjennom god teknikk og seiltrim samt strategiske og taktiske valg knyttet til regattaseiling i felt med mange båter. Seilerne får også opplæring i Kappseilingsreglene som regulerer spillereglene på enhver ragattabane.