Informasjon om fakturaer fra Stavanger Seilforening

Informasjon om fakturaer fra Stavanger Seilforening

Stavanger Seilforening bruker to medlemsystemer. Min Idrett og Havneweb. Begge disse systemene sender ut smsér med varsler og mailer med faktura.

Medlemskap i foreningen vil administreres i minidrett.no. Medlemskontigent vil bli fakturert fra dette systemet.

Du som i tillegg har båtplass, bod, slepejolleplass, seiljolle osv. vil være registrert i havneweb.no og bli fakturert herfra.

Vi er avhengig av å ha rett mailadresse til alle. Du kan redigere mailadressen som vi har registrert om deg ved å logge den inn i minidrett.no og i havneweb.no. I min idrett oppretter du bruker selv. Bruker for Havneweb skal du ha fått tilsendt fra SS. Hvis du ikke har fått det, gi beskjed til dagligleder@stavangerseilforening.

Merk, du MÅ ikke logge inn noe sted. Vi sender alle fakturaer som vedlegg i mail.

Automatisk genererte eposter og SMS-er fra systemene vil ha følgende avsendere:

SYSTEME-POST FRASMS FRAHVA KOMMER
minidrett.nolarsole.gudevang@stavangerseilforening.noLinkVarsler, faktura for medlemskontigent
Buypassvarsel@efaktura.noFaktura for medlemskontigent
havneweb.noStavanger SeilforeningStav SeilfFaktura for båtplass, bod, slepejolleplass, seiljolle osv.
  • Hvis du ikke har mottatt faktura for medlemskap/ kontigent, gi beskjed til dagligleder@stavangerseilforening
  • Hvis du ikke har mottatt faktura for båtplassen, gi beskjed til dagligleder@stavangerseilforening
  • Hvis du oppdager feil i fakturaen(feil pris el. lign.), gi beskjed til dagligleder@stavangerseilforening
  • Spørsmål ang. MinIdrett må rettes direkte til NIF ved support@idrettsforbundet.no eller 21029090
  • Mail fra varsel@efaktura.no er varsel om at du har fått en eFaktura(SS kontigent) som må behandles i nettbanken. Dette er altså ikke spam.
  • Når du skal betale kontigenten, merk at du bruker rett kontonummer/ det som står på fakturaen. Hvis ikke vil ikke banken akseptere KID nummeret.

Info om eFaktura

Merk: det er kun medlemskapskontigent sendt fra MinIdrett/ Buypass som kan komme som eFaktura. Faktura for båtplass osv. kommer KUN som vedlegg i mail.

Q: Blir alle fakturaer for medlemskapskontigenten til Stavanger Seilforening sendt som eFaktura?

A: Nei. eFaktura blir sendt til medlemmer som er vasket mot folkeregisteret (eks. medlemmer som har opprettet Min idrett-bruker og er validert med personnummer).

Det vil si at medlemmer som er registrert av idrettslaget, men ikke vasket mot folkeregisteret vil få et betalingskrav i Min Idrett, samt epost-varsel om dette med faktura vedlagt som PDF.

Q: Kan alle få eFaktura i sin nettbank?

A: Ja, eFaktura fungerer på to måter:

Enten at den første fakturaen betales med vanlig KID, og du kan så velge å motta fremtidige fakturaer på eFaktura. Spørsmål dukker normalt opp i nettbanken etter at betalingen er gjennomført, eller fra innstillinger i din nettbank.

eller

kan en fra sin nettbank velge å alltid motta fakturaer som eFaktura gjennom valget . Da behøver ikke medlemmer å abonnere på eFaktura fra hver faktura avsender.

Q: Er det idrettslaget som står som utsteder av eFaktura?

Nei, det er Buypass AS som står som utsteder av eFaktura ettersom innbetalingen først går til Buypass før den overføres til idrettslagets oppgitte kontonummer på det intervallet idrettslaget har satt opp i innstillinger i Buypass payment manager.

Det følger alltid med betalingskrav på PDF i en eFaktura slik at medlemmet kan se hvilket idrettslag som har sendt betalingskravet, medlemmet det gjelder og hvilke avgifter det er.

Q: Dersom medlem får faktura både i Min idrett og i nettbank, vil eFaktura forsvinne fra nettbank dersom den blir betalt i Min idrett?

A: Nei, eFakturaen forsvinner ikke fra nettbanken dersom medlemmet betaler kravet i Min idrett. Medlemmet må selv inn i sin nettbank og slette eFakturaen.

Q: Forsvinner eFakturaen i nettbank dersom idrettslaget krediterer fakturaen?

A: Nei, eFaktura blir ikke slettet fra nettbanken dersom den blir kreditert av idrettslaget. Medlemmet må selv slette eFakturaen i sin nettbank.

Q: Hva skjer dersom medlemmet betaler kravet både i Min idrett og eFakturaen i nettbanken?

A: Faktura vil da komme til manuell behandling i Buypass Payment Manager. Idrettslaget har anledning til å tilbakeføre beløpet som er feilaktig innbetalt.

Q: Får foresatte opp eFaktura i sin nettbank dersom betalingskravet er sendt til barnet?

A: Nei, foresatte må først betale faktura med KID i sin nettbank og deretter velge å abonnere på eFaktura. Slik vil fremtidige fakturaer for barnet komme i foresattes nettbank.