Årsmøtet 2021

Protokoll årsmøte 2021

Saksliste 

Krabben 2020*

Organisasjonshåndbok 2021

Handlingsplan 2020 -2030

Valg 2021

Styrets forslag til dirigent, protokollfører og underskrivere av protokoll

 

Årsmøtet 2020

 

Årsmøtepapirer 2020

Krabben 2019

SS Organisasjonshåndbok_06.02.2020

Protokoll årsmøte 2020

 

Ekstraordinært årsmøtet 2019

 

Ekstraord årsmøte 11.06.19 – Molo

 

Årsmøtet 2019

 

Protokoll årsmøte 2019

Årsmøte2019_dokumenter

SS Organisasjonshåndbok rev 120219

Krabben 2018

Årsmøtepresentasjon

 

 

Årsmøtet 2018

 

Protokoll årsmøte 2018

Kontrollkomitees beretning for 2017

Innkalling

Vedlegg til innkalling 2018:

Krabben 2017

Lov Stavanger Seilforening

SS Organisasjonshåndbok

 

 

 

 

Årsmøtet 2017

 

Årsmøtet 2017 protokoll.