Vinteropplag 2019-2020

Vinteropplag 2019-2020

Da har vi satt datoer for opptak høsten 2019 og sjøsetting våren 2020. Merk at datoene du velger er bindende så fremt ikke annet er avtalt. Du må sette av disse datoene i din kalender.

Vi anbefaller at flest mulig tar av masten. Det gjør opptaket enklere og båten står bedre når det blåser mye. Rigging skjer mandagen før opptak og mandag etter sjøsetting. 

Opptak og sjøsetting:

A: Opptak 28. september 2019 og sjøsetting 2. mai 2020
B: Opptak 19. oktober 2019 og sjøsetting 18. april 2020
C: Opptak 2. november 2019 og sjøsetting 28. mars 2020

Book vinteropplag her(klikk)

Rigging:

A: 23. september 2019
B: 14. oktober 2019
C: 28. oktober 2019
D: 30. mars 2020
E: 20. april 2020
F: 4. mai 2020

Book rigging her(klikk)