Rigging høst 2019 og vår 2020

Rigging skjer mandagen kl 17- før vinteropptak og mandag etter sjøsetting. Eventuelt etter nærmere avtale. Rigging bookes uansett i eget skjema under.

 

A: 23. september 2019
B: 14. oktober 2019
C: 28. oktober 2019
D: 31. mars 2020
E: 21. april 2020
F: 5. mai 2020
G – Egen avtale med SS. Må avtales i forkant av denne booking

 

Egenerklæring

Før du begynner på utfylling av skjema må du ha lest, forstått og aksepterer Stavanger Seilforenings vilkår for kraning i Instruks ved opptak, sjøsetting og rigging jf https://goo.gl/KzgEay som bindende for meg.