20©14 S Freyer

Stavanger Seilforening disponerer i dag femti krakker for båter i opplag. Med de begrensninger som ligger i tilgjengelig areal så betyr det at båtene må stues forholdsvis tett. Den båten som løftes først ut av vannet for vinteropplag blir stående inderst og følgelig blir det den båten som sist kan settes på vannet om våren: First in-last out.

Teoretisk skal det kunne la seg gjøre å flytte rundt på båter som står på land for å hente ut en inneparkert båt, men dette er svært tidkrevende i tillegg til at alle båteiere som er involvert må være tilstede. I praksis er dette ikke en mulighet vi kan tilby. Det betyr at når du booker tid for opptak og sjøsetting må disse datoene settes av til dette i din kalender. 

Skal du ha båten på land vinteren 2019-20 må du velge et «sett» med datoer. Velger du en opptakshelg om høsten, må du også velge korresponderende sjøsettingshelg om våren.

Vi anbefaller at flest mulig tar av masten. Det gjør opptaket enklere og båten står bedre når det blåser mye. Rigging skjer mandagen før opptak og mandag etter sjøsetting. Rigging bookes i eget skjema under.

Valgene er(som bookes i skjema under): 

A: Opptak 28. september 2019 og sjøsetting 2. mai 2020
B: Opptak 19. oktober 2019 og sjøsetting 18. april 2020
C: Opptak 2. november 2019 og sjøsetting 28. mars 2020

Du vil få fremmøtetidspunkt på mail en uke eller to før og må møte presis. Du kan ikke påregne tid til klargjøring av egen båt samme dag; dette må være gjort i forkant.

 

Rigging

Klikk her for rigging

 

Egenerklæring

Før du begynner på utfylling av skjema må du ha lest, forstått og aksepterer Stavanger Seilforenings vilkår for kraning i Instruks ved opptak, sjøsetting og rigging jf https://goo.gl/KzgEay som bindende for meg.