Ekstraordinært årsmøte 25. mai kl 19 i klubbhuset

Ekstraordinært årsmøte 25. mai kl 19 i klubbhuset

Velkommen til ekstraordinært årsmøte 25. mai kl 19 i klubbhuset.

Møtet skal i all hovesak behandle påbygg av jollehuset og det vil derfor være befaring i jollehuset 25. mai kl 18:30 for de som ønsker det.

Merk, fullmakt er ikke lov jf. NIFs lov § 2 – 21 (1).

Dagsorden

Styreleder ønsker velkommen

Godkjenne de stemmeberettigede.
Velge dirigent(er).
Velge protokollfører(e).
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden
Behandle bakgrunn for påbygg, valg av entreprenør og tegninger
Behandle finansiering

Årsmøtedokumenter

Årsmøtepresentasjon:

Vedlegg til presentasjonen:

Stemmerett:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Seilforening.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret eller dagligleder på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se Stavanger Seilforening´s lov. 

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Lars Ole Gudevang, dagligleder@stavangerseilforening.no

Med vennlig hilsen

styret