Takk til avgåtte styremeldemmer og velkommen nye!

Takk til avgåtte styremeldemmer og velkommen nye!

Årsmøtet ble i går, 9. mars, avholdt digitalt med ca 30 deltagere. Det var ingen store diskusjoner. Handlingsplanen 2020- 30 ble kommentert ellers var det få innspill og kommentarer fra medlemmer. Protokollen som kommer innen få dager vil inneholde mer detaljer.

Vi må takke Gro Haugvaldstad Kleiberg og Ivar Halvorsen for godt arbeid over flere år i styret. 

Velkommen Einar Cederløv og Frank Billingstad.

Alle årsmøtedokumenter ligger HER.

Styret som ble valgt

Leder                         Leif C Middelthon
Nestleder                  Marit Hagland
Styremedlem           Finn Eide
Styremedlem           Ann Kristin Hansen
Styremedlem           Einar Cederløv
Varamedlem            Frank Billingstad