På grunn av corona situasjonen vil årsmøtet bli gjennomført digitalt på Teams.

  • For å delta på årsmøtet trenger du:
    • PC eller MAC med lyd og mikrofon
    • Tilgang til internett
    • Nettleser eller Teams app

VIKTIG: Alle som skal delta på møtet må lese veileder for Teams møter som ligger HER.

VIKTIG: Alle som skal delta må registrere seg innen søndag 7. mars HER.

Årsmøtedokumenter:

* I Krabben ligger regnskap 2020, styrets-, kontrollutvalget- og revisors beretning, budsjett 2021, handlingsplan 2021. Klikk på skyen med pil/ Download PDF nede i høyre hjørne av Krabben for å laste ned til din PC.

Stemmerett:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Seilforening.

 

Årsmøtet vil foregå i Teams, tirsdag 9. mars kl 19,

Klikk her for å bli med i møtet(Join Microsoft Teams meeting).

.

.

.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret eller dagligleder på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se Stavanger Seilforening´s lov

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Lars Ole Gudevang, dagligleder@stavangerseilforening.no

Med vennlig hilsen

styret