Kurs- og treningsprogram for 2014 er klart

Kurs- og treningsprogram for 2014 er klart

Fra i dag har du mulighet til å melde deg på kurs og treningsprogrammer for jolleseilere på vår nye web. Vi mangler en brikke i puslespillet med online betaling, men det bør være klart innen 1. april. Det betyr at du inntil da vil få en faktura i posten etter at du har meldt deg eller dine på.

Alle seilere har vært nybegynnere en gang. Derfor er nybegynnerkursene en viktig rekrutteringsarena for foreningen. Du som er dreven fokkeslask eller erfaren skipper utfordres til å markedsføre Trening og opplærings flotte tilbud til aktuelle kandidater.

Les mer her.