Innkalling til årsmøte for Stavanger Seilforening 2018

Innkalling til årsmøtet 2018 med vedlegg ligger nå her.

 

Velkommen!