Årsmøtet, takk til Leif!

Årsmøtet, takk til Leif!

beskrivende alt-tekst

Bildetekst: «Hvor vil det nye styret føre Stavanger Seilforening»

Årsmøtet ble gjennomført på TEAMS tirsdag kveld.

Møtet avsluttet med valg men vi må starte med å rette en stor takk til Leif C. Middelthon som har vært med i styret siden han ble valg inn som leder for trening og opplæringskomiteen i 2015. De siste to årene har han hatt leder vervet og har loset foreningen stødig og vært til stor hjelp for foreningens daglige leder. Tusen takk til Leif!

Finn Eide ble valg som styreleder og Ståle Hanssen ble valgt inn som varamedlem. Styret består videre av Marit Hagland som nestleder, Frank Billingstad, Einar Cederløv og Ann-Kristin Hansen som medlemmer.

Per Chr. Thorsen ble hedret med innsatsprisen for sitt mangeårige engasjement for foreningen og de senere år særlig for Langøy. Sammen med Langøykomiteen har Per hatt en svært sentral rolle i oppgraderingen av Langøy de senere år. Og han fortsetter:-). Gratulerer Per!

I årets Krabben finner vi styrets beretning, kontrollutvalgets beretning, revisors beretning, budsjett, regnskap og handlingsplan. Krabben ligger her.


Oppdatert langtidsplan ligger her.
Oppdatert organisasjonshåndbok ligger her.
Oppdatert SS lov ligger her.

Protokoll(kommer) blir laget ut her når den er ferdig underskrevet.

Til slutt må vi takk Leif Arild Åsheim for å ha utført jobben som ordstyrer på en meget stødig og ryddig måte.