Innkalling til årsmøte Stavanger Seilforening, tirsdag 19. mars kl 18.

Innkalling til årsmøte Stavanger Seilforening, tirsdag 19. mars kl 18.

Velkommen til Stavanger Seilforening sitt årsmøte.

Årsmøtet avholdes på Hotel Victoria, Skansekaien 1, 19. mars kl 18 med felles middag etter årsmøtet(se mer info og påmeldingsfrist lenger ned). MIDDAG ER DESVERRE AVLYST PGA FOR FÅ PÅMELDTE

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars kl 18. til dagligleder@stavangerseilforening.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.stavangerseilforening.no

Dagsorden

Styreleder ønsker velkommen og starter med å orientering om diverse saker.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

17. Engasjere revisor til å revidere Stavanger Seilforenings regnskap.

Felles middag etter årsmøtet

MIDDAG ER DESVERRE AVLYST PGA FOR FÅ PÅMELDTE

De som ønsker å spise felles middag på Victoria etter årsmøtet må melde seg på ved å sende en mail til dagligleder@stavangerseilforening.no

Det blir servert fisk med dessert, prisen er 585,- og blir fakturert ved påmeldingsfrist.

NB, påmeldingsfrist for middag er mandag 11. mars.

Årsmøtedokumenter

KRABBEN*
SS lov
Langtidsplan 2020- 30
Organisasjonshåndbok
Valg
Styrets forslag til dirigent, underskrivere av protokoll og valgkomite.
Forslag fra medlemmer

* I Krabben ligger regnskap 2023, styrets-, kontrollutvalgets- og revisors beretning, budsjett 2024 og handlingsplan 2024.

Stemmerett:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Seilforening.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret eller dagligleder på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se Stavanger Seilforening´s lov. 

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Lars Ole Gudevang, dagligleder@stavangerseilforening.no

Med vennlig hilsen

styret