Årsmøte 5. mars 2019

Det innkalles til årsmøte på Hotel Victoria tirsdag 5.mars kl. 18.00.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest tirsdag 19. februar kl. 16.00.
Alle årsmøtedokumenter blir tilgjengelige på: www.stavangerseilforening.no fra den 22.feb. kl. 16.00.

Styret
Stavanger Seilforening