Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 ble avholdt tirsdag 5. mars på Hotel Victoria kl 18-20 med 37 stemmeberettigede medlemmer inkl. styret tillstede.

Styret ble i sin helhet gjenvalgt:

Styreleder:                    Rolf Johansen
Nestleder:                     Leif Middelthon
Styremedlem:              Gro H.Kleiberg
Styremedlem:              MaritHagland 
Styremedlem:              IvarHalvorsen
Styremedlem:              Kenneth Hustvedt

Alle årsmøte dokumenter, Krabben og årsmøtepresentasjon ligger her.