Viktig melding

Seilbåter til og fra havn på Sølyst skal benytte motor når de ferdes i området mellom Bybroen og Tjuvholmen. Overtredelse av paragraf 44 i sjøveisreglene kan medføre at båtplass i foreningens havn inndras. Det har den senere tid vært flere situasjoner påpekt av Havnevesenet som er bakgrunn for denne innskjerpelsen. Vi forventer at foreningens medlemmer respekterer dette omgående.