Viktig info ang. seilloftet

Det er mange som ønsker å tørke seil i disse dager. Det er derfor viktig at alle som bruker seilloftet passer på å ta ned seilet når det er tørt og ikke lar det henge lenger enn nødvendig. I tillegg er det viktig å brette sammen seilene og ta de vekk fra gulvet.