Viktig at alle forholder seg til regler for bruk av strøm