Venteliste båtplass

Til våre medlemmer som enten søker om endret båtplass i havnen på Sølyst eller søker om fast plass, så minner vi om at søknaden må bekreftes  på mail til dagligleder innen 31. 12. hvert år!