Velkommen til ny sesong på Langøy

Velkommen til ny sesong på Langøy

Når det går mot start på seilsesongen går det også mot åpning av Langøy for sesongen.  Vi vil forsøke å sette på vann i løpet av påsken, og det skal være nok av ved for de som vil samles i peisestuen hvis det blir kaldt. 

Mye av arbeidet på Langøy må gjøres på dugnad, så det blir satt opp en dugnad i vår der vi kan reparere skader etter vinterstormer og fortsette oppgraderingene.  

I år skal vi fortsette på oppgraderingsarbeidet som har blitt gjort på Langøy de siste to årene.  Foruten å fullføre arbeidet med de nye flytebryggene vil vi se på hvordan gangveien mellom hovedkai og flytebrygger kan bli sikrere.  Det er også forskjellige mindre prosjekt på gang – følg med og se om det skjer noe nytt! 

Noe har allerede skjedd i vinter – Langøy er nå fritt for plantet granskog!  Så en annen oppgave blir å  klargjøre leirplassen igjen. 

Langøy er ikke bare en møteplass for medlemmer fra Stavanger Seilforening og for seilere på tur til vårt distrikt – det er også den fineste plassen i Ryfylke.

 Velkommen til sesongen 2016!