Velkommen til Langøy

Velkommen til Langøy

Vinterstormene har herjet med trær og flytebrygger på Langøy, men kaien og hytta står klar for besøk.  Vi jobber med å gjøre det trygt, og en god del er allerede gjort på dugnad.

De farligste trærne vil bli saget ned av profesjonelle, men vi trenger også hjelp fra frivillige til å rydde grener, mindre trær som står på skjeve og sage opp trær som allerede ligger på bakken.  Inntil alt er ryddet opp i vil en del av øya være sperret av og vi ber alle huske at all ferdsel på Langøy skjer på eget ansvar.