Vårens første sjøsetting og flytting av båter som ligger midlertidig fra i vinter

Vårens første sjøsetting og flytting av båter som ligger midlertidig fra i vinter

Først kommende lørdag er det sjøsetting av 20 båter. De fleste av disse har sine faste plasser i havnen.

Gjennom vinteren har en del båter benyttet noen av disse plassene. Det betyr at innen lørdag 1. april  alle må flytte til sine plasser. Dette gjelder også de som har fått nye plasser.

For ytterlige informasjon ta kontakt med Tordis