Vannet er nå skrudd på

Vannet er nå skrudd på igjen i jollehavnen, A-, B-, C-, D- og E-bryggen.
Nå får vi satse på at gradestokken holder seg på pluss-siden..