Utdanning som direktedommer

Utdanning som direktedommer

Interessen for seilsportsliga, ungdomsliga og andre direktedømte regattaer er stor i Norge, og utdanningen som direktedommer er både interessant og utfordrende for dommere. Seilnorge har behov for flere dommere og NSF gjennomfører nå utdanning for direktedommere på regionalt og nasjonalt nivå gjennom to kveldswebinarer 31. januar og 2. februar og fysisk samling enten lørdag 4. februar i Oslo eller søndag 5. februar i Bergen. Utdanningen gir veldig gode kunnskaper innen blant annet Kappseilingsreglene del 2 (båt-mot-båt reglene), appendiks UF, dommerkommunikasjon og posisjonering.

Deltakere som deltar på kveldswebinarene sertifiseres som regional direktedommer. For å sertifiseres på nasjonalt nivå kreves det bestått teoriprøve og praktisk vurdering på et direktedømt stevne.

Mer informasjon om utdanningen og lenke til påmelding finner du her:

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/utdanning/kurs-og-seminar-kalender/direktedommerkurs-2023

Påmeldingsavgift er kr. 1000,-(dekkes av Stavanger Seilforening for medlemmer)

Med vennlig hilsen

NSF Dommerutvalg