Kategori 3 Regatta – Regler og overtro?

Kategori 3 Regatta – Regler og overtro?

Noen av oss som deltar / ønsker å delta i regatta for kjølbåt i Offshore Kategori 3, f.eks Shetland Race, Seilmakeren, o.l ser nytten av at vi møtes og går igjennom regeleverket slik at vi kan ha en felles forståelse av tolkning og praksis. Dette blir et åpent møte for de som har interesse av å bidra og gjerne lære noe, og alle er velkomne uansett foreningstilhørighet.

Stavanger Seilforening, klubbhuset, 16. november kl 19-20:30


-Harald Gellein og Stig Gard Paulsen


Bildet er lånt fra https://www.northsails.com/sailing/en/2022/04/how-to-sail-safely-through-a-storm?fbclid=IwAR3l3IuOi5g8HHeTQU7o4v3r3UwIYdDBWAWNfVIRp38iZN-_hhILECl9EUU