Tordis er sykmeldt – Erling Kleiberg er ansatt som vikar

Tordis er sykmeldt – Erling Kleiberg er ansatt som vikar

Som en del av dere vet har Tordis i en del måneder slitt med en vond skulder.  For å bli bedre må hun dessverre opereres og vil bli sykemeldt utover høsten.  I denne vanskelige situasjonen har vi vært så heldige å få hjelp av Erling Kleiberg.  Han er ansatt som midlertidig daglig leder i Stavanger Seilforening i Tordis’ fravær og har samme ansvar, myndighet og fullmakter som det Tordis har.  Tordis er nå delvis sykemeldt og vil kunne være noe behjelpelig med å få Erling i gang i jobben.  Kontoret vil som vanlig være bemannet fra mandag til torsdag.

 Dere vil treffe Erling på vårt vanlige telefonnummer og epostadresse:

Tlf:  5189 0100

Epost:  driftssjef@stavangerseilforening.no

 For de som ikke kjenner Erling så godt er her litt om hans bakgrunn:

Erling er født i 1957 og har vært medlem i Stavanger Seilforening siden tidlig på ’60-tallet.  Han har vært aktiv regattaseiler både i jolle og kjølbåt og har nylig kommet hjem etter to års jordomseiling i «Saphir».  Erling har drevet advokatpraksis i 25 år og har i tillegg erfaring fra bank.  Han har også vært formann i foreningen i to perioder på 1990-tallet. 

 Hilsen

Rolf Johansen

Styreleder