Til regatta arrangører hilsen NSF

Til regatta arrangører hilsen NSF

Stavanger Seilforening skal i 2023 arrangere mange regattaer, deriblandt fire store:

Norgesmesterskap Snipe, 29. juni – 2. juli

Europamesterskap ILCA, 6.- 13. august

Norgesmesterskap Express, 26.- 27. august

Norges Cup 2.4mR2, 16.- 17. september

Norges Seilforbund ved generalsekretær Per Christian Bordal har en hilsen til Stavanger Seilforening som arrangør:

Hei alle NM involverte,

Som mange av dere antagelig har sett har Norges Seilforbund satt i gang seminarrekker hvor vi diskuterer det gode arrangement som skal skape seilglede og entusiasme i Seil-Norge. Det er alltid behov for utvikling, fornyelse og modernisering av idretten vår, og her må NSF og NM arrangører samarbeide tett.  

Henrik Wigers Larsen holder en serie på 6 webinarer i vinter – en oppfølging av forrige vinters suksess – hvor alle sider ved seilarrangementer blir drøftet og vurdert.  Erfaringer, tanker og ideer rundt både roller og formater i regattaarrangementet.  

Nå i vinter har NSF også organisert en rekke med seminarer hvor vi ser på alle sider av seildømming og på dommerrollen.   I forrige uke innledet vi disse seminarene med gjester fra Norges Idrettsforbund og Norges Basketballforbund.  Begge har de arbeidet i lang tid med å utvikle idrettsdømming og ikke minst dommerrollen – fra dommerne som en gruppe med eneste mål om å påse at regler overholdes – til dommere som medansvarlige for idrettsglede. Se oppsummering fra dette seminaret:https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/nyheter-menykobling/item/893-dommeren-skal-bidra-til-a-skape-seilglede

Torsdag 26. januar kl 1800-2000 kommer det neste seminaret om organisering av dømming under regattaer.  Her vil bl.a. Manuel Hünsch fra den tyske seilsportligaen og medlem av World Sailing Umpire Sub Committee snakke om hvilke muligheter vi har for ny og moderne form for seildømming. Seminaret etterfølges av et regionaldommerkurs fra kl 2000-2200. Les mer om seminarrekken og kurset i denne nyhetssaken: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/nyheter-menykobling/item/885-bli-med-pa-seminar-dommerrollen-i-stopeskjeen

For seilsesongen 2023 er det intensjonen å arrangere et antall regattaer etter nye modeller.  Dette vil vi invitere alle arrangører av NMer med i diskusjoner rundt – de diskusjonene starter under seminarene/kursene.  La oss starte der å søke fornyelse som kan bidra til enda større seilglede for alle!  Ta med flere fra arrangementsstaben og delta i seminaret torsdag 26. januar – så samles vi senere i vinter til et nytt teamsmøte hvor vi diskuterer enda mer konkret hva som kan gjennomføres i 2023.

Linken til møtet den 26.01: Teams link

Økt fokus på direktedømming, også under fleetrace, vil nok være noe av svaret på hvordan dommergjerningen utøves i fremtiden. Det må en nasjonal dugnad til for å fremskaffe nok direktedommere, både for å dekke all ligaseiling og i nær fremtid flere og flere fleetrace. Første kursmulighet starter allerede 31. januar. Jeg oppfordrer dere alle til å rekruttere også til den kursrekken. Det første kurset er på nasjonaldommer nivå – mens det vil bli flere muligheter senere for direktedommer kurs på regionaldommer nivå. Link for mer info om kursstart 31. jan:https://www.norgesseilforbund.org/index.php/utdanning/kurs-og-seminar-kalender/direktedommerkurs-2023

For å være så oppdatert som mulig før sesongstart, sjekk alle kompetanse hevende kurs på kalenderen for kurs og konferanser på seiling.no (https://www.norgesseilforbund.org/index.php/utdanning/kurs-og-seminar-kalender#year=2023&month=1&day=20&view=month )

Ønsker dere alle en flott vinterhelg – mens vi venter på seilsesongen 😊!