Til båteiere med båt i havnen på Sølyst

Til båteiere med båt i havnen på Sølyst

Høyvannstand 17, 18 og 19 nov. mellom kl 12.00 og 14.00. Til dere som ligger til land er det viktig å sjekke at fortøyningene ikke er for stramme!

Fall som slår mot masten:

Vi har fått klager fra våre naboer om støy fra mastene.  Gjelder både båter som står på land og de som ligger på sjøen. Fint om du sjekker riggen ved første anledning og justere fallene fra å slå mot masten.