Temakveld om miljø og bærekraft med NSF, Friluftsrådet og Vindskift

Temakveld om miljø og bærekraft med NSF, Friluftsrådet og Vindskift

Stavanger Seilforening og Norges Seilforbund inviterer 11. mars til en temakveld i klubbhuset hvor miljø og bærekraft står i fokus. Hovedtemaet denne kvelden vil være problematikken rundt plast på avveie, og spesielt marin forsøpling som naturlig nok står oss seilere nærmest.

Det vil bli et allsidig og spennende program hvor representanter fra ulike organisasjoner – med Norges Seilforbundet i spissen, vil fortelle om det arbeidet de gjør rundt dette med marin forsøpling og hvilke laner de har fremover. Representant fra Ryfylke Friluftsråd, Passion for Ocean og Vindskift kommer også!

Et endelig program vil bli publisert her i løpet av neste uke sammen med en presentasjon av de ulike aktørene

Kvelden avsluttes med et innlegg fra Vindskift – en frivillig interesse organisasjon som byr på seilturer for ungdom med inkluderings behov i samfunnet, uavhengig av minoritetsbakgrunn.

For mer informasjon se om dette initiativet les her.