Takk til HRS for foredrag og omvisning

Takk til HRS for foredrag og omvisning

Stor takk til Hovedredningssentralen(HRS) ved Erik Walle som tok medlemmer fra Stavanger Seilforening i mot for foredrag og omvisning. Erik presenterte det imponerende samvirke mellom de ulike statlige partnerne og alle de frivillige organisasjonene som bidrar til at vi kan få hjelp enten vi ferdes på sjøen, i lavlandet eller på fjellet. Vi fikk også se operasjonsrommet der redningslederene, deriblant Erik Walle, sitter å koordinerer samarbeidet mellom alle de som kan og må bidra i de ulike situasjonene.

For de som ikke kunne komme så ligger det mye info på hovedredningssentralen sin nettside. Under har vi klipp ut litt tekst som beskriver hvordan redningstjenesten i Norge er bygd opp.

Redningstjenesten er bygget på følgende grunnleggende prinsipper:

Samvirkeprinsippet: Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner, private virksomheter og personer. Alle offentlige organer som har kapasitet, informasjon eller kompetanse egnet for redningsformål, plikter å bidra i redningstjenesten med til enhver tid tilgjengelige kapasiteter, kompetanse og fullmakter. Samvirkeprinsippet innebærer at alle aktører har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke både i det forberedende arbeidet og under redningsaksjoner.

Ansvarsprinsippet: Det organet som har ansvar for funksjoner eller oppgaver til daglig, har også ansvaret for disse under en redningsaksjon, uavhengig av omfang og årsak til denne.

Prinsippet om integrert tjeneste: Redningstjenesten er en integrert tjeneste, noe som innebærer at den omfatter alle typer redningsaksjoner knyttet til land-, sjø- og luftredningstjeneste.

Koordineringsprinsippet: Redningstjenesten koordineres i forberedelser og innsats gjennom hovedredningssentralene og underlagte lokale redningssentrale