StavangerSeilasen ungdomsstipend!

StavangerSeilasen ungdomsstipend!

Høsten 2017 ble StavangerSeilasen i sin helhet overdratt til Stavanger Seilforening. Foreningen har i alle år vært teknisk arrangør for seilasen, mens det har vært en gruppe lokale seilere som har «eiet» og driftet seilasen.

Stavanger Seilasen har lang tradisjon og er en publikums vennlig og sosial seilas med mange deltagende båter. Årlig overskudd fra seilasen har blitt avsatt i et fond. Fondet er nå overført til Stavanger Seilforening. På foreningens årsmøte skal det hvert år deles ut stipend til yngre seilere så lenge det er midler tilgjengelig. Det er opprettet en komite som skal beslutte de årlige tildelinger. Komiteen består av Leif Arild Åsheim, Øystein Hobbelstad, Ståle Tønnessen og leder av Trening & Opplæring.

Kriteriene for å få stipend er som følger:

  • Alder 13-25 år – individer eller gruppe, forutsetter medlemskap i Stavanger Seilforening
  • Seilrelatert utdanning eller basis for utvikling
  • Søknadsbasert hvor behov, program og mål beskrives.
  • OL-program/mål kan berettige ekstraordinære tildelinger etter fond komiteens skjønn.
  • Utdeling justeres i hht inndekning/fondsstørrelse
  • Søknadsfrist for 2018 er 20. feb  – søknad sendes dagligleder@stavangerseilforening.no
  • Tildeling kunngjøres på foreningens årsmøte 6.mars 2018