Stavanger Seilasens ungdomsstipend, søknadsfrist 1. februar

Stavanger Seilasens ungdomsstipend, søknadsfrist 1. februar

Under er kriteriene for å få stipend fra Stavanger Seilasens ungdomstipend.

Kriteriene for å få stipend er som følger:

  • Alder 13-25 år – individer eller gruppe
  • Seilrelatert utdanning eller basis for utvikling
  • Søknadsbasert hvor behov, program og mål beskrives.
  • OL-program/mål kan berettige ekstraordinære tildelinger etter fond komiteens skjønn.
  • Utdeling justeres i hht inndekning/fondsstørrelse

Søknadsfrist er innen 1. februar og sendes dagligleder@stavangerseilforening.no

Søknaden må inneholde:

  • Fullt navn og alder
  • Søknadsgrunnlag baset på kriteriene over.

Tildeling kunngjøres på foreningens årsmøte.