Spyling av skrog før nyttårsseilasen

Ønsker du spyling av underskroget i forkant av nyttårsseilasen, kan du sende en melding her. Mulige datoer er avhengig av vær og tilgjengelig personell. Du vil bli kontaktet for å avtale nøyaktig tidspunkt.

 

Fullt navn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Ønsket dato for hurtigspyling på Sølyst

Båtens lengde [fot]

Båtens vekt [kg] (brutto, alt som skal løftes)

Båtens dyptgående [cm] (vannlinje-kjøl)

Merknad

Egenerklæring (Kryss av)

  • Som båteier/båteiers representant erklærer jeg herved at jeg har satt meg inn i og godtar foreningens regelverk (Instruks ved opptak og sjøsetting).
  • Båten er ansvarsforsikret.
  • Båten tåler bruk av foreningens kran og har ikke svakheter som kan medføre skade på personer eller utstyr.
  • Jeg aksepterer at det er mitt ansvar å anvise hvor løftestroppene plasseres på båten og hvor kjølen skal stå i opplagskrakken slik at forsvarlig løft og lagring kan utføres.
  • Jeg vil ikke forlate båten før jeg har forsikret meg om at den vil stå støtt under alle forhold.
  • Jeg aksepterer at det blir ryddet for min regning dersom dette ikke blir gjort av meg i løpet av og umiddelbart etter opplag.